Segment Pixel - Advertiser Pixel

Alavudella on avattu valokuidun lisämyynti – tilaukset 30.6. mennessä!

Lue lisää
Avainlippu

Lehtimäentien laajakaistahanke jäihin

Verkko-Osuuskunta Kuuskaista ilmoitti laajakaistan markkinaehtoisesta rakentamisesta – Lehtimäentien hanke jäihin

Savolankylä ry:n, Ähtärinrannan Nuorisoseuran sekä Riihimäen alueen ElmoNet Oy:n kanssa toteuttaman yhteishanke laajakaistan rakentamiseksi Lehtimäentien varteen on saanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta kielteisen päätöksen.

Päätös pohjautuu Verkko-Osuuskunta Kuuskaistan ilmoitukseen, jolla he kertovat voivansa rakentaa alueen valokuituverkon markkinaehtoisesti.

Saimme ikäviä uutisia Lehtimäentien valokuituhankkeen tiimoilta eli rahoittajalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta: Hanke on hylätty johtuen siitä, että Verkko-Osuuskunta Kuuskaista on ilmoittanut, että sillä on alueella valokuituverkkoa ja se voi rakentaa alueen markkinaehtoisesti, kertoo ElmoNet Oy:n myyntijohtaja Jari Liski.

ELY:n valokuituhankkeissa on käytäntö, että hakija (ElmoNet Oy) tekee julkisen kuulutuksen Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Tässä kuulutuksessa pyydetään niiltä operaattoreita ilmoittautumaan, joilla on tarkoituksena rakentaa ko. hankealueella kaupallisin perustein valokuituverkkoa tai joilla on jo alueella valokuituverkkoa ja tarjota näihin palveluja seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kuulutuksen vastausten ehdoissa ei tarvitse mitenkään perustella millä hinnalla, millä periaatteilla tai taloudellisilla edellytyksillä kyseinen hankealue oikeasti rakentuisi. Perusteluissa ei ilmoiteta myöskään onko edes tarkoitus rakentaa yhtään mitään.

Tämän ovat myös nyt sekä Elyn että Ruokaviraston virkamiehet sitten todenneet keskusteluissa. Kuitenkin ko. säännös on tullut EU:n toimesta ja eivät voi tehdä asialle tässä vaiheessa muuta kuin hylätä ElmoNetin rahoitushakemuksen, kertoo Liski.

Päätöksestä oikaisupyyntö hallinto-oikeuteen

Käytännössä Verkko-osuuskunta on velkasaneerauksessa ja saneerausohjelma päättyy vasta 30.9.2026 eikä näin ollen voi tehdä tämän mittaluokan investointeja tai rakentamista. Lehtimäentien varrella kulkeva pieni valokuidun runkokaapeli ei ole Kuuskaistan omistuksessa, vaan sen omistavat alueen kunnat.

ElmoNet vie asiaa eteenpäin, eli teemme tästä päätöksestä virallisen valituksen hallinto-oikeuteen. Samantyyppisiä perusteettomia ilmoituksia on tehty myös muualla Suomessa, joten tällä valituksella saattaa olla tämän takia suurempaakin vaikutusta valokuituhankkeisiin, kertoo Liski

Kymmeniä talkootyötunteja hukkaan?

Savolankylä ry on yhdessä alueen muiden kylien kanssa tehnyt viimeisen puolentoistavuoden ajan lujasti töitä hankkeen toteutumiseksi. Talkootunteja on tehty useita kymmeniä järjestämällä kylätilaisuuksia, tiedottamalla ja keräämällä liittymissopimuksia.

 ELY- keskuksen päätös on meille iso pettymys. Maaseudulla ja meidän kylällämme on huutava tarve nopeille yhteyksille. On vaikea ymmärtää omalla seutukunnalla toimivan paikallisen osuuskunnan toimintatapaa, joka asettaa tavalliset kyläläiset puun ja kuoren väliin. He ilmoittavat tarjoavansa sellaista mitä eivät käytännössä pysty järkevään kuluttajahintaan toteuttamaan, harmittelee Savolankylä ry:n puheenjohtaja Mikko Savola

Savolankylän kyläyhdistys on sekä pyytänyt tarjouksen, että keskustellut Verkko-Osuuskunta Kuuskaistan johdon kanssa, selvittääkseen mitä markkinaehtoisuus heidän mielestään tarkoittaa. He voisivat toteuttaa verkon tavalla, jolla kuluttajahinta nousisi jopa 15.000 – 17.000 euroon liittymältä.

Jokainen ymmärtää, ettei tavallinen kuluttaja tai pienyrittäjä voi maksaa sellaisia summia kuin valokuidun rakentaminen Kuuskaistan kautta edellyttäisi. Teimme kyselyitä kyläläisille ja hankkeen omavastuuhinta, joka oli maksimissaan 2.500€, oli useimmille liittymäsopimuksen allekirjoittaneella ehdoton maksimi. Pidän tärkeänä, että markkinaehtoisuuden määritelmä katsotaan nyt hallinto-oikeuden käsittelyn myötä läpi, Savola jatkaa.

Kiinteän laajakaistan tarve ei katoa

Hankkeen suhteen katsotaan kuitenkin myönteisesti tulevaisuuteen. Allekirjoitetut liittymissopimukset ovat voimassa, alueella on vahvaa halua verkon rakentamiseen ja hallinto-oikeuden päätös voi tuoda hankkeen vielä toteutukseen.

Emme missään nimessä vielä luovuta Lehtimäentien hankkeessa. Alustavia tietoja olemme saaneet, että vuodelle 2023 olisi tulossa uusia rahoitusmahdollisuuksia valokuiturakentamiseen. Itse olen ollut varsin pitkään mukana valokuiturakentamisessa ja voin omaan kokemukseni perusteella todeta, ettei valokuidun tarve poistu vaikka hanketta ei vielä tehdäkään; päinvastoin tarve hyville yhteyksille tulee entisestään kasvamaan tulevaisuudessa, kertoo Jari Liski.

Jaa artikkeli