Segment Pixel - Advertiser Pixel

Alavudella on avattu valokuidun lisämyynti – tilaukset 30.6. mennessä!

Lue lisää
Avainlippu

”Avoin kuitu -markkinointi johtaa kuluttajia harhaan”

Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen on ottanut tiukasti kantaa niin kutsunut ”avoimen kuidun” markkinointiin. Hänen mukaansa kuluttajia johdetaan harhaan viestimällä,  että avoimessa valokuituverkossa kuluttajilla on vapaus valita – kun todellisuudessa valittavia palveluntarjoajia on tyypillisesti hyväksytty verkkoon vain muutamia ja kuluttaja on joka tapauksessa sidottu itse verkon rakentajaan.

Matilainen peräänkuuluttaa lisää vastuullisuutta ja avoimuutta valokuidun markkinointiin, jotta kuluttaja voisi tehdä aidosti valistuneen valinnan ja tietää, mihin hänen euronsa valuvat.

Fyysinen verkko ei ole avoin edes avoin kuitu -mallissa

”Mallin hyvänä puolena on nostettu esiin edellä mainittu valintamahdollisuus, mutta on jätetty huomioimatta se tosiasia, että itse valokuituliittymän ja monesti myös runkoverkkoyhteyden osalta asiakkaalla ei ole valinnan mahdollisuutta. Jos alueelle joku on verkon rakentanut, niin verkkoa ei voi vaihtaa eli “Avoin kuitu” ei ole avoin fyysisen verkon osalta.” 

Näin Matilainen avaa aihetta artikkelissaan ”Avoin kuitu mallin markkinoinnissa johdetaan kuluttajaa harhaan”.

Hän vertaa  tilannetta sähkömarkkinaan, jossa sähköverkkotoimija tarjoaa kuluttajalle sähköliittymän, ja sähköenergiakauppias tarjoaa sähkön tuohon verkkoon. Samoin valokuituverkossa on avoimen kuidun kohdalla kaksi toimijaa: näistä verkon rakentaja ei ole kilpailutettavissa, vaan kuluttaja maksaa aina tälle toimijalle.

 

Kenen käsissä valokuitu kriittisenä infrana on – ja miten se vaikuttaa hintoihin?

Mutta eikö avoin kuitu tuo joka tapauksessa lisää valinnanvapautta kuluttajalle?

Mahdollisesti, mutta samalla yhtiöiden kaupalliset tarkoitusperät voivat vaikuttaa hintoihin tulevaisuudessa: Pörssiyhtiö kun toimii eri logiikalla kuin asiakasomisteinen paikallisyhtiö.

Matilainen alleviivaa valokuiturakentamisen olevan osa kriittistä infraa – aivan kuten vesi- ja sähköverkot – jolloin se, kenen käsissä verkko on, vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

”Kuten sähköverkkojen tapauksessa on opittu, valokuituverkko-operaattoria valitessa on aina hyvä pohtia, keneltä tämän kriittisen infran ostaa ja mitkä ovat kyseisen operaattorin taloudelliset motiivit. Onko tarkoitus maksimoida sijoituksen tuotto pääomasijoittajaa varten, jolloin verkko voidaan koska tahansa myydä kolmannelle osapuolelle, ja hinnat voivat moninkertaistua? Vai onko tavoite tuottaa paikallisille asiakasomistajille tai vastaaville mahdollisimman hyvää ja kustannustehokasta kriittistä tietoliikenneyhteyttä mahdollisimman edullisesti? ” 

Jos haluat vastuullisen, kotimaisen ja kestävän valokuidun, valitse Finnet-jäsenyhtiö

Finnet-liiton jäsenyhtiöt, joihin myös ElmoNet kuuluu, ovat kaikki paikallisia ja kotimaisia yhtiöitä. Monilla on pitkä historia alueellaan ja moni yhtiö ovat toiminut paikallisena puhelinyhtiönä ennen internet-aikakautta.

Näin myös ElmoNet, jonka juuret ovat olleet Ruoveden ja Pohjois-Hämeen alueella on yli 125 vuotta ja joka aiemmin toimi nimellä Pohjois-Hämeen Puhelin.

Finnet-liiton jäsenyhtiöt ovat kaikki allekirjoittaneet vastuullisuussitoumuksen, jonka myötä yhtiöt lupaavat toimia hyvän kauppatavan ja asiakkaiden edun eteen, kehittää alueiden palveluita pitkäjänteisesti ja edistää alan vastuullisuuden pelisääntöjä.

Jäsenet

Jaa artikkeli