Segment Pixel - Advertiser Pixel

Alavudella on avattu valokuidun lisämyynti – tilaukset 30.6. mennessä!

Lue lisää
Avainlippu

Valokuitu ELY-rahoituksella? Tätä se tarkoittaa

Osa ElmoNetin valokuituhankkeista toteutetaan niin kutsuttuina ELY-hankkeina. Mitä se tarkoittaa yleisesti ja tilaajan kannalta? Tämän artikkelin luettuasi tiedät.   

ELY-keskukset edistävät Suomessa alueellista kehitystä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan. ELY-keskuksia on Suomessa 15. Niiden tehtävät jakautuvat kolmeen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. ELY-keskukset myöntävät EU-rahoituksia alueellisille kehittämishankkeille.

 

Mikä on ELY-hankkeiden tavoite, ElmoNetin Jari Peltonen?

“Valokuidun ELY-hankkeissa tavoitteena on parantaa maaseutualueilla huippunopean laajakaistan saatavuutta, ja pitää Suomi asuttuna ja elinvoimaisena myös maaseudulla. Niin asukkaiden kuin yritystoiminnan kannalta on tärkeää, että häiriötön netti saadaan myös syrjäseuduille.”  

Kuka ELY-hankkeissa on tilaajana?

“ELY-hankkeissa valokuitu toteutetaan yleensä niin kutsuttuna kyläverkkoinvestointina. Tilaaja tai hanketoimija voi tuolloin olla kyläyhdistys tai kunta, joka hakee oman alueensa ELY-keskukselta hankerahoitusta. Usein kuitenkin ElmoNet toimii hankeorganisaationa, mikä on kyläyhdistyksille helpointa. Tuolloin yhdistyksen ei tarvitse käydä aikaa vieviä kilpailutuksia ja liittymäsopimukset tehdään ElmoNet Oy:n nimellä, jolloin verkon rakentamisesta ei aiheudu yhdistyksille taloudellisia vastuita.” 


Kuinka paljon valokuituhankkkeelle voi saada EU-rahoitusta?

“ELY-keskukset myöntävät valokuituhankkeille EU-rahoitusta harkintansa mukaan.  Rahoitushakemus täytetään verkossa, ja rahoitus maksetaan EU:n maaseuturahastosta. Tuki on vaihdellut tähän saakka 50 ja 70 prosentin välillä tukikelpoisista valokuidun rakentamiskustannuksista; 2023 vuodelle on tulossa EU:lta 53 miljoonaa euroa tukirahaa ja siinä tukiprosentti on tämänhetkisen tiedon mukaan maksimissaan 65 %.

 

Mitkä ovat edellytykset EU-rahoituksen saamiselle?

“Kyläverkkohankkeita toteutetaan maaseutualueilla, joilla yhteyksiä ei markkinaehtoisesti voida rakentaa. Investointiapua annetaan alueilla, joilla ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria, joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa eli niin kutsuttuaa “seuraavan sukupolven” liityntäverkkoa – eikä  tällaista infrastruktuuria olla todennäköisesti kehittämässä kaupallisin ehdoin seuraavan kolmen vuoden aikana.” 

Miten ElmoNet auttaa kyläyhdistyksiä ELY-hankkeissa?

“Järjestämme infotilaisuuksia alueilla, joilla ELY-hanke voisi olla mahdollinen ja neuvomme kyliä ja kyläyhdistyksiä hakemuksen täyttämisessä. Toisinaan otamme hankeorganisaation roolin ja kokonaisvastuun, ja hoidamme siis kaiken tukihakemuksista lähtien kyläyhdistyksen puolesta. Tämän jälkeen vastaamme tiedottamisesta alueella – ja mikäli hanke toteutuu, toki myös valokuidun rakentamisesta.”

 

Mikä on paikallisten asukkaiden rooli ELY-hankkeiden onnistumisessa?

“Aivan keskeinen. Alueella on tärkeä ymmärtää, millä ehdoilla ja aikataululla valokuituhanke voi toteutua. Jokainen liittyjä osaltaan varmistaa hankkeen onnistumisen, joten paikallisten asukkaiden aktiivisuus on tärkeää. Ilman aktiivisuutta ei tule valokuitua.”

 

Jari Peltonen
Haastatteluun vastasi ElmoNetin valokuituasiantuntija ja yhteyspäällikkö Jari Peltonen, joka vastaa myös ElmoNetin taloyhtiöiden valokuituasioista.

 

   

Jaa artikkeli